Siirry suoraan sisältöön

Uutiset selkosuomeksi

Uutiset selkosuomeksi, helposti ymmärrettäväksi

Tuoreimmat uutiset ja tämän lisäksi mielenkiintoisimmat ovat yksinkertainen asia, jolla herätetään lukijan huomiota. Siinä ei välttämättä tarvitse olla suuria määriä vaikeita yksityiskohtia, kunhan se on mielekäs ja siitä on luettavissa johdonmukaisesti kaikki tärkeät, asiaan suoraan liittyvät yksityiskohdat. Uutista voi kuvata kolmioksi, jonka kärjessä on se tärkein osa uutista, jonka jälkeen se ikään kuin leviää ja kertoo aiheesta enemmän. Monesti lyhyt teksti sisältää vaikeita sanoja ja niitä ei välttämättä ymmärrä edes suomalainen, saatikka sitten ulkomaalaiset juuret omaava henkilö. Selkokielisyys on tullut uutisiin jäädäkseen ja sillä pyritään tarjoamaan lukijoille parempi lukunautinto. Tiedonnälkä tulee paremmin täytettyä, koska teksti on huomattavasti luettavammassa muodossa.

Uutiset selkosuomeksi on aloitettu jo 1990-luvulla ja ne oli ensin tarkoitettu lähinnä ulkosuomalaisille. Myöhemmin uutiset selkokielellä on tarjoiltu myös henkilöille, jotka ovat muuttaneet Suomeen ulkomailta, eikä kieli välttämättä ole vielä täysin hallussa.

Uutiset selkosuomeksi

Uutiset selkokielellä on lukunautinto

Millaiseen selkeyteen siinä oikein pyritään? Toisin kuin normaalisti uutisissa, kaikki vieraskieliset sanat pyritään kääntämään ja tuottamaan suomen kielellä. Teksti saattaa muuttua yllättävän vaikeaselkoiseksi ja tuottaa vaikeuksia ymmärtää sitä täydellisesti. Monesti juuri tästä syystä on vaikea lukea lehdistä mielenkiintoisia aiheita.

Kun teksteissä halutaan käyttää selkokieltä, silloin uutinen hiotaan aivan eri lailla kuin normaalia uutiskieltä käytettäessä. Asiat kiteytetään helpommiksi ja yksinkertaisemmiksi sekä niiden tueksi pyritään tuottamaan sellaisia kuvia, jotka sopivat asiayhteyteen ja tukevat luettua tekstiä. Jotkut vierasperäiset sanat jätetään kääntämättä suomeksi ja niistä käytetään mieluummin puhekielessä käytettyä sanaa. Esimerkkinä voi mainita sanan positiivinen myönteisen sijaan.

Uutiset selkosuomeksi

Uutisten mielekkyys korostuu

Uutisista, jotka on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi, korostuu eri tavalla niiden mielekkyys. Niistä saa helpommin selvää ja ymmärtää lukemaansa. Sen sijaan, että näin käy ulkomaalaistaustaisille, mutta myös moni suomalainen kokee, että on nopeampi lukea tietoa, kun ne on kirjoitettu ymmärrettävällä kielellä. Varsin usein poliittiset aiheet ovat vaikeita ymmärtää niiden monimutkaisuuden takia.

Kieltä oppii, kun sitä käyttää ja lukee paljon. Keski-Suomi on täynnä pieniä, paikallisia ja helposti luettavia juttuja, joista saa paljon iloa jopa paikallistuntemusta ajatellen. Myös näihin pieniin uutisiin on hyvä laittaa selventäviä kuvia, jolloin voi sitä tutkimalla todentaa, että on tekstin ymmärtänyt sillä tasolla kuin se on kirjoitettukin. Selkeässä tekstissä korostuvat helpot ja yksinkertaiset lauserakenteet.

Uutiset selkosuomeksi uskottavuudesta tinkimättä

Se, että Keski-Suomen uutiset kerrotaan yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa, ei laske tiedon arvoa, vaan päinvastoin. Uutiset selkosuomeksi ovat nopeammin ja helpommin käsitettävissä. Se ei myöskään tarkoita sitä, että uutista aliarvioidaan, kun se kirjoitetaan heikommin suomea ymmärtävän tasolle. Tästä kirjoitustavasta hyötyvät myös lukihäiriöiset ja henkilöt, joilla on jostakin muusta syystä vaikea hahmottaa kirjoitettua tekstiä. Kun asioista saa paremmin selvää, niiden mukaan on helpompi myös toimia. Monet ohjeistukset olisi syytä kirjoittaa myös yksinkertaisemmin.

Tuoreimmat uutiset ovat ajankohtaisuutensa vuoksi mielekästä lukea suhteellisen lyhyesti, katsoa kuvaa ja ymmärtää ne myös selvästi. Aihealueina urheilu ja kulttuuri ovat hyviä, koska niistä on helppo kirjoittaa ilman hankalia määreitä tai monimutkaisia lauseita. Kun teksti kirjoitetaan suomalaisesta näkökulmasta, siihen saadaan sisällytettyä myös suomalaisuuden näkökulma, joka on monesti mielenkiintoista ulkomaalaisen silmin. Tästä syntyy positiivinen kiertokulku. Kun ymmärtää suomalaisuutta paremmin, avautuvat uutisetkin ajan mittaan helpommin.